PL
EN

Dańków 01.10.2022

Informacje ogólne

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji fotovoltaicznej o mocy do 40 kWp na dachu budynku produkcyjnego w Kucharkach, pow. pleszewski, gm. Gołuchów. Działka nr 95/1.
Dach dwuspadowy o pochyleniu 15 st.
Gwarancja na moduły – minimum 15 lat
Gwarancja modułów na sprawność – minimum 25 lat
Sprawność modułów po 25 latach – minimum 80%

Termin wykonania do 31.12.2023 roku
Przystąpienie do realizacji inwestycji jest uzależnione od podpisania umowy przez Inwestora z WFOŚ w Poznaniu na dofinasowanie.
O wyborze wykonawcy będzie decydować cena.

Termin składania ofert 15.10.2022
Termin rozstrzygnięcia przetargu 25.10.2022
Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy Kozielski sp. z o.o. 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 19/139 lub za pomocą poczty elektronicznej kozielski@zielonydom.pl